Cadeirydd newydd Cyngor Ynys Môn

Cyngor Ynys Môn

Mae cyn-faer o Llangefni wedi ei ddewis fel cadeirydd newydd Cyngor Ynys Môn.

Cafodd y Cynghorydd Dylan Rees ei ethol ar dydd Mawrth fel pennaeth dinesig yr awdurdod lleol am y flwyddyn nesaf.

Mae Mr Rees, aelod Plaid Cymru ar gyfer Canolbarth Môn ers mis Mai 2013, hefyd yn ddirprwy gadeirydd i pwyllgor craffu corfforaethol y cyngor.

Ar ôl ymddeol o yrfa heddlu 27 mlynedd fel arolygydd, bu’n gweithio i’r cyngor fel uwch swyddog digartrefedd cyn ymuno â Chymdeithas Tai Grŵp Cynefin fel uwch swyddog tai. Mae newydd orffen blwyddyn fel Maer y Dref Llangefni, lle mae wedi byw ers dros 30 mlynedd.

Mae’r Cynghorydd Rees hefyd yn gadeirydd llywodraethwyr yn Ysgol Bodffordd ac wedi ymgyrchu yn erbyn cynlluniau i gau’r ysgol gynradd, a gymeradwywyd gan weithrediaeth y cyngor y mis diwethaf.

Dywedodd y Cynghorydd Rees ddydd Mawrth: ”Mae cael fy ethol yn gadeirydd y cyngor, a hynny ond yn ystod fy ail dymor fel cynghorydd yn fraint fawr a diolchaf i fy nghyd-gynghorwyr am roi eu ffydd ynddo i. Byddaf yn mynd ati i wasanaethu’r cyngor sir, ein hynys a’i thrigolion hyd eithaf fy ngallu. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn i’r flwyddyn yn y swydd a byddaf yn gweithio i fod yn llysgennad effeithiol wrth gyflawni fy holl ddyletswyddau dinesig.”

Bydd elusen y cadeirydd am y flwyddyn yn Hosbis Dewi Sant. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddwyd cynlluniau ar gyfer hosbis cyntaf Ynys Môn yn Ysbyty Penhros Stanley yng Nghaergybi. Ychwangeodd Mr Rees: ”Rwy’n ymwybodol iawn o’r gwaith gwych mae’r elusen yma’n ei wneud wrth ddarparu gofal diwedd oes o’r radd flaenaf ac yn falch iawn o gynnig fy nghefnogaeth i’r prosiect gwerth chweil yma.”

Etholwyd cynghorydd Lligwy, Margaret Murley Roberts, yn is-gadeirydd, gan drechu cais gan y grŵp gwrthbleidiau i osod cynghorydd annibynnol Peter Rogers (Bro Aberffraw). Etholwyd cynghorydd Plaid gan 22 o bleidleisiau i 5.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice