Byrgleriaethau yn ystad ddiwydiannol y Bala

Mae’r heddlu’n ymchwilio i dair byrgleriaeth ar ystad ddiwydiannol Y Bala.

Cafodd nifer o beiriannau pŵer a thanwydd eu dwyn o eiddo masnachol ar yr ystâd rhwng 9.30yh a 11yh nos Iau diwethaf (31 Mai).

Mae’r byrgleriaethau wedi ysgogi atgoffa gan dditectifs i amddiffyn eu heiddo gan droseddwyr.

Dywedodd Rhingyll Liam Williams yng Ngorsaf Heddlu Porthmadog: ”Win nod yw lleihau trosedd yng nghefn gwlad ac mae ymchwilio trylwyr ohonynt yn flaenoriaeth i ni ond mae’n rhaid pwysleisio ein bod angen cymorth gan ein cymunedau lleol i adnabod y rhai sy’n gyfrifol yn y lle cyntaf.”

”Byddwch yn wyliadwrus ar bob cyfle a sicrhewch fod eich eiddo wedi ei ddiogelu a’i gloi ac os ydych yn gweld unrhyw beth amheus yna cysylltwch â’r heddlu yn syth.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â gorsaf heddlu Porthmadog ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod rhif. W072367, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice