Byrgleriaeth arall yn bwyty Indiaidd

Geograph / Anthony Parkes

Mae’r heddlu’n ymchwilio i fyrgleriaeth mewn bwyty Indiaidd ger Caernarfon.

Cafodd arian ei ddwyn o Sopna ym Mhontrug yn ystod y fyrgleriaeth rywbryd rhwng 2yb a 8yb ar bore Llun (4 Mehefin). Roedd y bwyty wedi’i ddifrodi’n wael.

Dyma’r pedwerydd tro y mae’r bwyty wedi cael ei dargedu gan ladron mewn cymaint o flynyddoedd, yn ôl y perchennog yn y Daily Post. Byddai’r cyrch diweddaraf yn costio £1000 mewn atgyweiriadau.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y byrgleriaeth, cysylltwch â PC Laurin Mckie yng ngorsaf heddlu Caernarfon ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod rhif. WO74146, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice