Beiciwr wedi marw mewn damwain yr A494

Mae dyn wedi marw ar ôl damwain yn ymwneud â beic modur a char ger Y Bala.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A494 am 3.09pm prynhawn dydd Llun (7 Mai) – mae teulu’r beiciwr 57 oed o ardal Wrecsam wedi cael gwybod, ond nid oes rhagor o fanylion ar gael ar hyn o bryd.

Dywedodd Rhingyll Nicola Grimes-Williams: ”Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd wedi gweld y beiciwr ar y ffordd cyn y gwrthdrawiad brynhawn ddoe ac rydym yn apelio at unrhyw un gyrwyr sydd â recordiad camera cerbyd i gysylltu â ni.”

Dylai unrhyw sydd ag unrhyw wybodaeth alw’r Uned Blismona’r Ffyrdd ar 101 gan ddyfynnu’r cyfeirnod W059333, neu galwch ystafell reoli yr Heddlu drwy’r sgwrs fyw arlein.

Mewn mannau eraill dros Gwyl y Banc, bu dyn yn ei ugeiniau yn dioddef anafiadau sy’n bygwth bywyd ar ôl i damwain yn cynnwys dau feic ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth ddydd Sul.

Mae’r heddlu hefyd yn apelio am unrhyw dystion i’r gwrthdrawiad i ddod ymlaen (cyferinod rhif W058707)

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice