Author Archives: monfm

Llyfrgelloedd ym Moelfre a Niwbwrch i gau

Bydd dau lyfrgell ar Ynys Môn yn cau ar ddiwedd y mis – ond mae tri arall wedi eu hachub. Mae grwpiau cymunedol wedi sicrhau prydlesi hirdymor ar gyfer llyfrgelloedd ym Miwmares a Rhosneigr. Mae cyllid wedi’i sicrhau hefyd i gadw llyfrgell Cemaes ar agor am flwyddyn arall. Ond bydd llyfrgelloedd yn Moelfre a Niwbwrch yn […]

More / Mwy

Express: dau’n ddieuog o dwyll tocynnau

Mae dau ddyn wedi eu cael yn ddieuog o gynllwyn i gyflawni twyll mewn cwmni bws a gollodd ei drwydded. Mae’r erlyniad wedi gollwng cyhuddiadau yn erbyn Michael Munson (52) o Lanllechid, ger Bangor, ac Aled Wyn Davies (41) o Rosgadfan – gyrwyr gyda’r cwmni Express Motors ym Mhenygroes Roedd yr ddau ddyn wedi eu cyhuddo o gyfrif mwy […]

More / Mwy

Gwyl Gottwood ‘bron heb ddigwyddiad’

Mae’r heddlu wedi canmol dadlenwyr ar ôl gwyl Gottwood yn Llanfaethlu. Roedd swyddogion wedi rhybuddio ymwelwyr rhag cymryd sylweddau cyn y digwyddiad cerddoriaeth electronig pedwar diwrnod a gynhaliwyd ar dir ystâd Carreglwyd. Yn ôl Prif Arolygydd Ynys Môn, Mark Armstrong, rhoddwyd symiau bach o ketamine a MDMA i finiau amnest cyffuriau. Roedd pryderon ar ôl […]

More / Mwy

Dyn wedi ei gyhuddo o ymosod ar gyn-bartner

Mae dyn o Fangor wedi cael ei gyhuddo o ymosod ar ei gyn-bartner. Mae Alex Lewis (54) o Minffordd wedi gwadu tri cyhuddiad o ymosodiad cyffredin yn erbyn merch o Bethesda. Bydd yn mynd ar brawf fis nesaf. Mae hefyd wedi pledio’n ddieuog i saith cyhuddiad o dorri gorchymyn atal. Gwrthodwyd mechnïaeth i Lewis gan ynadon Llandudno […]

More / Mwy

Dwyn meddyginiaeth yn Benllech

Mae’r heddlu’n chwilio am ladron sy’n dwyn sach cerdded gyda meddyginiaeth yn Benllech. Rhyw dro rhwng dydd Sadwrn 2 Mehefin am dydd Llun 4 Mehefin torrodd lladron i mewn i gar Vauxhall Corsa arian. Mae’r bag wedi’i gynnwys morffin i’w lyncu, tabledi Pregablin a meddyginiaeth Rivaroxaban. Gallai’r feddyginiaeth fod yn beryglus iawn os y’i cymerwyd […]

More / Mwy

Rhybudd newydd am sylweddau anghyfreithlon

Mae swyddogion gan yr heddlu ac iechyd wedi rybuddio pobl ifanc yn erbyn defnyddio sylweddau mewn digwyddiadau mawr yng Ngogledd Cymru dros yr haf. Mae’r rhybudd gan Heddlu Gogledd Cymru a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn cyd-fynd ag ŵyl gerddoriaeth electronig yn Llanfaethlu, ger Caergybi. Mae’r Prif Arolygydd Ynys Môn, Mark Armstrong, yn goruchwylio gweithrediad […]

More / Mwy

Dwyn yng Nghaergybi: dyn yn y llys

Mae dyn o Gaergybi wedi ei gyhuddo o ddwyn ar ôl i arian gael ei gipio o ddynes hŷn ag anableddau. Roedd Darren Michael Lee (27) i ymddangos gerbron Llys Ynadon Caernarfon bore Iau yn dilyn dwyn yn Tesco ym Mhenrhos tua hanner dydd ar prynhawn Llun (4 Mehefin). Roedd y ddynes yn agos at beiriant twll […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice