Author Archives: monfm

Ymgynghoriad adfywio Gogledd Ynys Môn yn dechrau

Gofynnir i drigolion a busnesau helpu i gynllunio ar gyfer dyfodol Gogledd yr Ynys drwy gymryd rhan mewn ymgynghoriad sy’n cael ei gynnal gan y Cyngor Sir. Bydd adborth a gyflwynir fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus o fudd wrth baratoi cynllun adfywio economaidd newydd ar gyfer yr ardal, fydd yn cynnwys Amlwch fel ei brif […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 23.06.2018

CRICED Cynghrair Criced Gogledd Cymru Uwch Gynghrair Brymbo: 209 allan (49.4 pelawd) Bangor: 161-9 (41.4 pelawd) – prif sgowr: Nadeem Rehman (38), wicedi: Gareth W Edwards (7 i 47) Buddugoliaeth i Brymbo gan 48 rhediad Dinbych: 223-7 (50 pelawd) Porthaethwy: 224-4 (45.5 pelawd) – prif sgorwr: Jack Gower (106), wicedi: Dion Holden (3 i 50) […]

More / Mwy

Rygbi: gemau Cynghrair Gogledd Cymru 2018-19

Bydd Cynghrair Rygbi Gogledd Cymru yn dechrau tymor newydd ar dydd Sadwrn 1 Medi. Dyma’r restr o gemau ar gyfer timau lleol ar draws Ynys Môn a Gwynedd… DYDD SADWRN 1 MEDI 2018 Adran 1af Bethesda v Bro Ffestiniog Caernarfon v Llangefni Dinbych v Y Bala Shotton v Pwllheli 2ail Adran Dolgellau v Bae Colwyn 3ydd […]

More / Mwy

Joseph Dowley: profion DNA i ddechrau ar corff di-enw

Gallai gymeryd o leiaf pedair wythnos i adnabod y gweddillion dynol sydd wedi cael ei codi o fedd di-enw. Cafodd y corff ei symud o fynwent Borthaethwy ddydd Mawrth ac mae’r heddlu yn meddwl fod y corff bellach yn perthyn i Joseph Brendon Dowley o Kilkenny, a ddiflannodd yn Hydref 1985 ar ôl iddo bod […]

More / Mwy

Cyhuddo dynes o yfed dan ddylanwad

Mae dynes o Langefni wedi ei chyhuddo o yfed dan ddylanwad alcohol. Arestiwyd y ddynes gan swyddogion ar ôl iddi yrru drwy’r dref heb oleuadau yn ystod oriau mân fore Sul (17 Mehefin). Cafodd y ddynes 28 oed ei arestio ar ôl iddi fethu’r prawf anadl wrth ymyl y ffordd. Bydd yn ymddangos ger bron Llys Ynadon Caernarfon […]

More / Mwy

Gwarant i arestio ddyn o Gaergybi

Mae’r heddlu yn chwilio am ddyn o Gaergybi ar ôl iddo fethu ag ymddangos gerbron y llys. Mae Lee Clayton (31) wedi cael ei gyhuddo o fwrgleriaeth a throseddau cyffuriau a gyrru. Mae’r llys wedi cyflwyno gwarant i arestio. Os oes gennych unrhyw wybodaeth am ei le, ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu cysylltwch gyda’r ystafell reoli drwy’r sgwrs […]

More / Mwy

Canlyniadau is-etholiad: Amlwch a Chaergybi

Mae dau gynghorydd newydd wedi’i ethol yn Amlwch a Chaergybi. Mae Carys Cranston wedi ennill ras yn erbyn John Ieuan Davies o ddau bleidlais i gipio’r sedd wledig ar Gyngor Tref Amlwch mewn is-etholiad dydd Iau. Mewn rhan arall o Gaergybi, roedd yr ymgeisydd Llafur, Glyn Haynes yn fuddugol yn erbyn Cadi Evanson (annibynnol) yn ward Parc […]

More / Mwy

Portreadau o Arwyr – gan Owain Fôn

Mae Cwpan y Byd yn cychwyn heb Gymru, ond bydd meddyliau am daith rhyfeddol Ewro 2016 yn troi syniadau am genhedlaeth o arwyr pêl-droed am byth. Nawr, mae tîm Chris Coleman wedi cael ei ddiddymoli mewn set o bortreadau gan un o’r gôl-geidwaid a oedd yn rhan o’r garfan yn Ffrainc. Bydd ‘Arwyr’, arddangosfa newydd […]

More / Mwy

Carcharu dyn am yrru dan ddylanwad cyffuriau

Mae dyn o Langefni wedi cael ei garcharu am yrru dan ddylanwad cyffuriau dro ar ôl tro. Ymddangosodd Levi Thomas (22) ger bron Llys Aildraddodi yn Llandudno ar dyrr Mercher ddoe ar ôl cael ei arestio gan ei fod yn destun gwarant o’r llys ar ôl iddo fethu ymddangos yn y llys yn flaenorol. Cafodd […]

More / Mwy

Pleidleisio is-etholiadau yn dechrau

Mae’r pleidleisio wedi dechrau mewn dau is-etholiad lleol ar Ynys Môn. Mae dau ymgeisydd yn sefyll yn ward Parc a Mynydd ar Cyngor Tref Caergybi. Mae dau ymgeisydd arall yn sefyll â sedd gwledig ar Cyngor Tref Amlwch. Mae’r gorsafoedd pleidleisio yn Neuadd Gymunedol Llaingoch ac Neuadd Goffa Amlwch ar agor tan 10yh heno. Mae disgwyl i ganlyniadau […]

More / Mwy

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice