Author Archives: monfm

Canlyniadau chwaraeon lleol: 23.06.2018

CRICED Cynghrair Criced Gogledd Cymru Uwch Gynghrair Brymbo: 209 allan (49.4 pelawd) Bangor: 161-9 (41.4 pelawd) – prif sgowr: Nadeem Rehman (38), wicedi: Gareth W Edwards (7 i 47) Buddugoliaeth i Brymbo gan 48 rhediad Dinbych: 223-7 (50 pelawd) Porthaethwy: 224-4 (45.5 pelawd) – prif sgorwr: Jack Gower (106), wicedi: Dion Holden (3 i 50) […]

More / Mwy

Cyhuddo dynes o yfed dan ddylanwad

Mae dynes o Langefni wedi ei chyhuddo o yfed dan ddylanwad alcohol. Arestiwyd y ddynes gan swyddogion ar ôl iddi yrru drwy’r dref heb oleuadau yn ystod oriau mân fore Sul (17 Mehefin). Cafodd y ddynes 28 oed ei arestio ar ôl iddi fethu’r prawf anadl wrth ymyl y ffordd. Bydd yn ymddangos ger bron Llys Ynadon Caernarfon […]

More / Mwy

Gwarant i arestio ddyn o Gaergybi

Mae’r heddlu yn chwilio am ddyn o Gaergybi ar ôl iddo fethu ag ymddangos gerbron y llys. Mae Lee Clayton (31) wedi cael ei gyhuddo o fwrgleriaeth a throseddau cyffuriau a gyrru. Mae’r llys wedi cyflwyno gwarant i arestio. Os oes gennych unrhyw wybodaeth am ei le, ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu cysylltwch gyda’r ystafell reoli drwy’r sgwrs […]

More / Mwy

Canlyniadau is-etholiad: Amlwch a Chaergybi

Mae dau gynghorydd newydd wedi’i ethol yn Amlwch a Chaergybi. Mae Carys Cranston wedi ennill ras yn erbyn John Ieuan Davies o ddau bleidlais i gipio’r sedd wledig ar Gyngor Tref Amlwch mewn is-etholiad dydd Iau. Mewn rhan arall o Gaergybi, roedd yr ymgeisydd Llafur, Glyn Haynes yn fuddugol yn erbyn Cadi Evanson (annibynnol) yn ward Parc […]

More / Mwy

Portreadau o Arwyr – gan Owain Fôn

Mae Cwpan y Byd yn cychwyn heb Gymru, ond bydd meddyliau am daith rhyfeddol Ewro 2016 yn troi syniadau am genhedlaeth o arwyr pêl-droed am byth. Nawr, mae tîm Chris Coleman wedi cael ei ddiddymoli mewn set o bortreadau gan un o’r gôl-geidwaid a oedd yn rhan o’r garfan yn Ffrainc. Bydd ‘Arwyr’, arddangosfa newydd […]

More / Mwy

Pleidleisio is-etholiadau yn dechrau

Mae’r pleidleisio wedi dechrau mewn dau is-etholiad lleol ar Ynys Môn. Mae dau ymgeisydd yn sefyll yn ward Parc a Mynydd ar Cyngor Tref Caergybi. Mae dau ymgeisydd arall yn sefyll â sedd gwledig ar Cyngor Tref Amlwch. Mae’r gorsafoedd pleidleisio yn Neuadd Gymunedol Llaingoch ac Neuadd Goffa Amlwch ar agor tan 10yh heno. Mae disgwyl i ganlyniadau […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice