Author Archives: monfm

Tân mewn fflat yng Nghaernarfon

Mae un person wedi dianc tân yn y gegin mewn fflat yng Nghaernarfon. Galwyd dau griw o Gaernarfon at cyfeiriad yn Llys Buddyg, Pendalar am jyst cyn 1.40yb ar bore dydd Llun (9 Gorffennaf). Achoswyd y tân gan fwyd a oedd wedi ei adael yn coginio a chafodd un person driniaeth o ganlyniad i anadlu mwg. […]

Mwy / More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 06.07.2018 – 07.07.2018

PÊL DROED Gemau cyfeillgar Bae Trearddur 4-1 Aberffraw (Nos Wener) Bodedern 2-2 Tref Amlwch (Nos Wener) Caergybi 7-2 Bethesda Hotspur Caergybi 4-1 Sheffield United dan 23 Porthmadog 2-0 Tref Llangefni CRICED Cynghrair Criced Gogledd Cymru Uwch Gynghrair Gresffordd: 120 allan (40.4 pelawd) Bangor: 122-7 (35.5 pelawd) – prif sgorwr: David Winter (45), wicedi: Jonny Wells […]

Mwy / More

Rhybudd tân ar gyfer cefn gwlad Môn

Mae Cyngor Ynys Môn yn annog pobl i fod yn hynod ofalus yng nghefn gwlad yn ystod y tywydd poeth. Daw’r rhybudd wrth i danau effeithio ar dir mewn rhannau o’r Gogledd Orllewin – gan gynnwys gan gynnwys Mynydd Cligwyn, ger Carmel, a Braichmelyn, ger Bethesda. Bu hefyd dri o danau yng Nghoedwig Niwbwrch yn ystod […]

Mwy / More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 30.06.2018 – 01.07.2018

CRICED Cynghrair Criced Gogledd Cymru Uwch Gynghrair Bangor: 245-5 (50 pelawd) – prif sgorwr: David Winter (88), wicedi: Nadeem Rehman (3-32) Llandudno: 139 allan (46 pelawd) Buddigoliaeth i Fangor gan 106 rhediad Pwllheli: 181-9 (50 pelawd) – prif sgorwr: Chris Moore (62), wicedi: Adam Williams (2-19) Porthaethwy: 185-5 (39.3 pelawd) – prif sgorwr: Dion Holden […]

Mwy / More

Ymgynghoriad ar geisiadau trwydded Wylfa Newydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn i bobl am eu barn ar geisiadau trwydded Wylfa Newydd. Mae’r ceisiadau ar gyfer tair trwydded amgylcheddol a thrwydded forol, sydd eu hangen ar gyfer adeiladau a gweithredu’r orsaf bŵer niwclear arfaethedig. Mae’r ceisiadau trwyddedu amgylcheddol yn ymdrin ag  arllwysiadau di-ymbelydrol i’r aer, y tir a’r dŵr. Mae’r […]

Mwy / More

Gwasanaethau fferi Ulysses wedi canslo

Mae gwasanaethau fferi rhwng Caergybi a Dulyn wedi’u canslo oherwydd fai gyda llong. Mae hwyliadau ar y MV Ulysses wedi’u hatal oherwydd problem technegol gyda siafft propeller. Yn ôl Irish Ferries, bydd yr MV Ulysses yn dychwelyd i’r gwasanaeth yn ystod yr wythnos nesaf, ond bydd teithwyr yn cael eu lletya ar groesfannau eraill. O ddydd […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice