Author Archives: monfm

Tân mewn fflat yng Nghaernarfon

Mae un person wedi dianc tân yn y gegin mewn fflat yng Nghaernarfon. Galwyd dau griw o Gaernarfon at cyfeiriad yn Llys Buddyg, Pendalar am jyst cyn 1.40yb ar bore dydd Llun (9 Gorffennaf). Achoswyd y tân gan fwyd a oedd wedi ei adael yn coginio a chafodd un person driniaeth o ganlyniad i anadlu mwg. […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 06.07.2018 – 07.07.2018

PÊL DROED Gemau cyfeillgar Bae Trearddur 4-1 Aberffraw (Nos Wener) Bodedern 2-2 Tref Amlwch (Nos Wener) Caergybi 7-2 Bethesda Hotspur Caergybi 4-1 Sheffield United dan 23 Porthmadog 2-0 Tref Llangefni CRICED Cynghrair Criced Gogledd Cymru Uwch Gynghrair Gresffordd: 120 allan (40.4 pelawd) Bangor: 122-7 (35.5 pelawd) – prif sgorwr: David Winter (45), wicedi: Jonny Wells […]

More / Mwy

Rhybudd tân ar gyfer cefn gwlad Môn

Mae Cyngor Ynys Môn yn annog pobl i fod yn hynod ofalus yng nghefn gwlad yn ystod y tywydd poeth. Daw’r rhybudd wrth i danau effeithio ar dir mewn rhannau o’r Gogledd Orllewin – gan gynnwys gan gynnwys Mynydd Cligwyn, ger Carmel, a Braichmelyn, ger Bethesda. Bu hefyd dri o danau yng Nghoedwig Niwbwrch yn ystod […]

More / Mwy

Tanau gwyllt yng Ngwynedd: rhybudd gan swyddogion

Mae criwiau tân wedi annog pobl i fod yn arbennig o ofalus a meddwl am ganlyniadau tanau glaswellt ar ôl cyfres o danau yng yn y Gogledd Orllewin dros y 24 awr ddiwethaf. Mae rhyw 30 eiddo wedi eu paratoi ar gyfer eu gwagio ym Mraichmelyn ger Bethesda oherwydd tân coedwig mawr. Ond mae swyddogion […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 30.06.2018 – 01.07.2018

CRICED Cynghrair Criced Gogledd Cymru Uwch Gynghrair Bangor: 245-5 (50 pelawd) – prif sgorwr: David Winter (88), wicedi: Nadeem Rehman (3-32) Llandudno: 139 allan (46 pelawd) Buddigoliaeth i Fangor gan 106 rhediad Pwllheli: 181-9 (50 pelawd) – prif sgorwr: Chris Moore (62), wicedi: Adam Williams (2-19) Porthaethwy: 185-5 (39.3 pelawd) – prif sgorwr: Dion Holden […]

More / Mwy

Ymgynghoriad ar geisiadau trwydded Wylfa Newydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn i bobl am eu barn ar geisiadau trwydded Wylfa Newydd. Mae’r ceisiadau ar gyfer tair trwydded amgylcheddol a thrwydded forol, sydd eu hangen ar gyfer adeiladau a gweithredu’r orsaf bŵer niwclear arfaethedig. Mae’r ceisiadau trwyddedu amgylcheddol yn ymdrin ag  arllwysiadau di-ymbelydrol i’r aer, y tir a’r dŵr. Mae’r […]

More / Mwy

Uwch Gynghrair Cymru 2018-19: gemau Caeranarfon

Mae’r Uwch Gynghrair Cymru wedi cyhoeddi restr o gemau ar gyfer rhan gyntaf y tymor newydd (2018-19). Ar ôl ennill dyrchafiad o’r Gynghrair Huws Gray, bydd Caernarfon yn chwarae Derwyddon Cefn mewn eu gêm gyntaf UGC ers 2009 ar nos Sul 12 Awst (cic gyntaf am 5.15yh). Bydd y gêm yn Yr Ofal yn cael ei […]

More / Mwy

Gwasanaethau fferi Ulysses wedi canslo

Mae gwasanaethau fferi rhwng Caergybi a Dulyn wedi’u canslo oherwydd fai gyda llong. Mae hwyliadau ar y MV Ulysses wedi’u hatal oherwydd problem technegol gyda siafft propeller. Yn ôl Irish Ferries, bydd yr MV Ulysses yn dychwelyd i’r gwasanaeth yn ystod yr wythnos nesaf, ond bydd teithwyr yn cael eu lletya ar groesfannau eraill. O ddydd […]

More / Mwy

‘Ar Osod’ ym Mangor: ymgynghori ar gôd gwirfoddol

Mae ymgynghoriad wedi dechrau ar gôd gwirfoddol newydd i landlordiaid ac asiantau gosod eiddo ei ddilyn ar y defnydd o arwyddion ‘Ar Osod’ ym Mangor. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r doreth o arwyddion ‘Ar Osod’ wedi ymestyn ar draws y ddinas ac wedi bod yn destun pryder o ran amharu ar effaith weledol. Ond yn […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice