Apêl newydd ar ôl cyrch fan yn Traeth Coch

Mae’r heddlu wedi adnewyddu eu hapêl ar ôl i ladron ddwyn sigaréts o fan Tesco ger Traeth Coch yr wythnos diwethaf.

Roedd dau ddyn yn wynebu gyrrwr y cerbyd dosbarthu cyn dianc mewn fan Transit. Gadawyd y fan yn Pentraeth ar ôl i ddrws ddisgyn.

Ychydig cyn hanner dydd ar ddydd Mawrth, daeth fan Tesco i gilfan ar yr A5025 ac mi aeth y gyrrwr allan. Yr un pryd daeth parciodd fan wen Ford Transit yn union du cefn iddi.

Pan ddychwelodd gyrrwr y fan Tesco eiliadau yn ddiweddarach gwelodd ddrysau cefn ei fan ar agor gyda dyn yn sefyll tu fewn i’r fan a lleidr arall yn sefyll y tu allan â’r ddau yn gafael mewn llwyth o sigaréts yr un. Heriodd o nhw ond ffodd y ddau gyda’r sigaréts yn y fan yn y Transit i gyfeiriad Porthaethwy.

Cafwyd hyd i’r fan Transit, rhif cofrestr KM55 HHW, yn ddiweddarach wedi cael ei gadael yng nghefn tafarn y Bull Inn ar Ffordd Pentraeth.

Yn ôl yr heddlu, roedd y gyrrwr yn y fan dosbarthu rhwng 20 a 30 mlwydd oed, yn dena, gyda gwallt gyr tywyll ac yn gwisgo trac siwt tywyll. Roedd ei wraig yn ei dridegau.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Laura Campbell-Jones yn CID Llangefni: ”Rydym yn apelio at unrhyw un oedd yn yr ardal ar y pryd sydd wedi gweld unrhyw beth amheus neu o bosibl sydd â recordiad camera cerbyd neu CCC i gysylltu â’r Heddlu.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, cysylltwch â CID Llangefni ar 101 neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111. Fel arall, cysylltwch ag ystafell reoli’r heddlu drwy’r sgwrs we fyw a dyfynnwch cyfeirnod 183 000 599 40.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice