Agoriad swyddogol ar gyfer ‘M-SParc’

Mae Prif Weinidog wedi agor swyddogol parc gwyddoniaeth £20 miliwn yn Gaerwen yn swyddogol – y cyntaf yng Nghymru.

Mae 11 o gwmnïau wedi symud i mewn i Barc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc), a gynhelir gan Brifysgol Bangor – cymhleth 5,000 troedfedd sgwâr gan gynnwys labordai o’r radd flaenaf, gweithdai a gofod swyddfa. Mae tua 100 o swyddi wedi’u creu ar y safle.

Mae M-SParc yn dweud bod ei weledigaeth ar gyfer y 30 mlynedd nesaf yn seiliedig ar greu swyddi medrus iawn i bobl leol, datblygu amgylchedd o rannu gwybodaeth a chreu hwb economaidd yn y sectorau carbon isel, ynni a’r amgylchedd a TGCh, er enghraifft.

Wrth agor y parc yn ystod ei ymweliad â Ynys Môn ar ddydd Iau, dywedodd Carwyn Jones: ”Mae’n wych gweld busnesau lleol a chwmnïau eraill yn dewis lleoli eu busnes yn M-SParc. Mae’n gyfleuster llawn egni ac arloesedd sy’n cael ei gefnogi gan dîm brwdfrydig sy’n gweithio gyda thenantiaid i helpu busnesau i dyfu.”

”Mae’r parc gwyddoniaeth yn cynnig cymysgedd unigryw o gymorth busnes, menter fasnachol a chymorth academaidd. Rwy’n edrych ymlaen at weld y cyfuniad llwyddiannus hwn yn parhau i ddenu rhagor o gwmnïau mawr a swyddi uchel eu cyflog i’r Gogledd.”

Meddai Pryderi ap Rhisiart, rheolwr gyfarwyddwr newydd M-SParc: ”Diben M-SParc yw denu’r gorau o’r rhanbarth. Ar hyn o bryd, mae Cymru’n colli cwmnïau sy’n tyfu’n rhy fawr i’w cyfleusterau ac sy’n gorfod adleoli dros y ffin. Nod M-SParc yw atal hyn. Mae llawer o’r busnesau’n rhai lleol, ond rydyn ni hefyd yn denu mewnfuddsoddiad a chwmnïau newydd sy’n sefydlu eu hunain ar safle M-SParc.”

Cymerodd Mr ap Rhisiart drosodd o sylfaenydd y parc Ieuan Wyn Jones yn gynharach y mis hwn. Bydd cyn arweinydd Plaid Cymru yn ymddeol fel cyfarwyddwr gweithredol yr wythnos nesaf ond bydd yn parhau ar y bwrdd.

Mae’r rhan fwyaf o’r cwmnïau sydd wedi’u lleoli yn y parc yn dod o ogledd orllewin Cymru – gyda’r tenant mwyaf, Loyalty Logistix, yn dod â dros 50 o swyddi o’i hen ganolfan ym Mangor. Mae tenantiaid eraill ar y safle yn cynnwys Ambionics, cwmni cychwynol o Borthaethwy sy’n creu breichiau prosthetig i blant, a chwmni Gwyddelig FarmLab Diagnostics, sy’n darparu gwasanaethau profi.

Dywedodd yr Athro John G. Hughes, Is-ganghellor y Brifysgol Bangor: ”Rydyn ni’n gweithio gyda chwmnïau i sicrhau bod modd i’r busnesau sy’n deillio o’r Brifysgol a’i gwaith ymchwil masnachol ymgartrefu yn M-SParc. Mae’n galonogol gweld bod cymaint wedi manteisio ar y cyfle hyd yn hyn.”

”Y nod bellach fydd parhau i gefnogi cwmnïau sydd wedi’u lleoli yn M-SParc ac annog graddedigion i sylweddoli bod cyfleoedd ar gael iddynt yn y Gogledd, a bod swyddi lefel uchel yn cael eu creu yn y rhanbarth.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice