A55: gwaith ail wynebu yn ddechrau ar ffordd sylweddol

Mae gwaith ail-wynebu mawr yn dechrau ar yr A55 ar Ynys Môn.

Traffig Cymru

Am y tair neu bedair wythnos nesaf, bydd y slipffordd ymadael a’r ffordd ymuno tua’r gorllewin yng Nghyffordd 6 (Tyrpeg Nant) ar gau.

Ar ôl cwblhau’r gwaith tua’r gorllewin, bydd y slipffordd ymadael a’r ffordd ymuno tua’r dwyrain yng nghyffordd 6 yn cael eu cau am tua 3 wythnos.

Ar yr ochr tua’r dwyrain, bydd cyfyngiad cyflymder 40mya a gwrthlif ar waith am 6 wythnos.

Traffig Cymru

Y ffordd amgen ar gyfer traffig sy’n dymuno gadael yr A55 fydd i barhau i’r gyffordd nesaf (Cyffordd 5 (Treban) neu Gyffordd 7 (Cefn Du), gadael yr A55 ac yna dychwelyd ar ochr arall y ffordd er mwyn gallu gadael ar gyffordd 6.

Y ffordd amgen ar gyfer traffig sy’n dymuno ymuno â’r A55 yng nghyffordd 6 fydd ymuno ag ochr arall y ffordd ar y gyffordd hon, parhau i’r gyffordd nesaf (Cyffordd 7 (Cefn Du) neu Cyffordd 5 (Treban), gadael yr A55 a dychwelyd tua’r gorllewin/tua’r dwyrain.

Mae’r Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru wedi ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir gan y gwaith. Disgwylir y bydd yr holl waith wedi’i gwblhau erbyn dydd Iau 19 Gorffenaf.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice