Eich Ynys, Eich Llais

Your Island, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Read More

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5FM or here online.

Read More

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Read More

Grant Cist Cymunedol yn hybu chwaraeon yng Ngwynedd / Community Chest grant promotes sports in Gwynedd

Mae Cist Gymunedol Gwynedd wedi dyrannu cyfanswm o £11,732 i naw o glybiau chwaraeon yng Ngwynedd, yn ystod cyfarfod diweddar.  Mae grantiau Cist Gymunedol Gwynedd yn rhoi cymorth a chefnogaeth i glybiau a sefydliadau amrywiol sydd yn ymwneud â chwaraeon ledled y sir, megis clybiau Rhedeg, Pêl Droed Merched, Rygbi, Gymnasteg, Badminton a llawer mwy.

Read More